วันที่ 14 กันยายน 2565

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช รับเกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบการส่งเสริมหน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในวิชาชีพที่มีหน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 สูงสุด 10 อันดับ (อันดับ 6) โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

{modal image="images/news/2565/1-14-9-2565-1.png" }