ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครูภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ประกาศ

 เอกสารเพิ่มเติม