ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 ประกาศ