สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

 

 


 

 

 

 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช


 
 

     วันที่ 4 เมษายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อหารือแนวทาง และแจกแจงงานแก่ผู้รับผิดชอบในดำเนินงานการประเมินองค์กรคุณธรรม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

รูปเพิ่มเติม