ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู สพม.นครศรีธรรมราช รอบที่ 2 ประจำปี 2566