มติ (ย่อ) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566