มติ (ย่อ) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567