ประชาสัมพันธ์ การประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนปากพูน ปีการศึกษา 2566