ผลการพิจารณาการย้าย ปี 2567 รอบที่1 สังกัด สพม.นครศรีธรรมราช

 


 สรุปการพิจารณาการย้าย ปี 2567 รอบที่1 สังกัด สพม.นครศรีธรรมราช