สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประกาศตำแหน่งรับย้ายบริหารสถานศึกษา
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://bit.ly/43ZJntc