ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) รับย้ายตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 อัตรา

ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2567

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/43ZJntc