วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมออนไลน์การวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ดูรูปทั้งหมดที่นี่