วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายสมูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมทางไกล video conference มอบหมายนโยบาย
การเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ดูรูปทั้งหมดที่นี่