วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเตรียมการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564
และเตรียมการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประชุมออนไลน์ด้วย Google Meet ณ ห้องประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ดูรูปทั้งหมดที่นี่