วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่ 2/2564
ผ่านการประชุมทางไกลณ ห้องประชุม 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ดูรูปทั้งหมดที่นี่