วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รับการประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ โดยมีท่านวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1, 2, 3 และ 4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, 11 และ 13 ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินวิทยฐานะ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1.นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร 2.นายศลใจ วิบูลกิจ 3.รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร 4.นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกท่าน ในความร่วมมือและสนับสนุนการเตรียมรับการประเมินวิทยฐานะ

ดูรูปเพิ่มเติม