ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่อง รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เอกสารแนบ

ใบสมัคร