ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่อง ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด สพม.12 เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

เอกสารแนบ