ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เอกสารแนบ