ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ประกาศ