เผยแพร่ผลงานวิชาการ
6. โครงการตามนโยบาย/จุดเน้น

KingSpeech 1

OCC67

SESAONSTSS3 1

ONET-67

 

IQA

PISA 2

 

CEFR

 

 

เกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดคลิปการสอนออนไลน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที

ในโครงการครูดี วิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ปีการศึกษา 2564

 

 

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอนระดับ ม.ต้น

ครูผู้สอนระดับ ม.ปลาย

หมายเหตุ กลุ่มนิเทศฯ จะแจ้งกำหนดการรับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

สำหรับผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัลทั้ง 20 ท่าน อีกครั้งนะคะ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 02 มีนาคม 2022 เวลา 10:03 น.)

 
12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
14. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง