สพม. 12 เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเป็น 075-344123 ชั่วคราว
เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายใน

 
เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่

หากต้องการเข้าหน้าเว็บไซต์เก่าเพื่อหาข้อมูลก่อนหน้า

สามารถเข้าได้ที่เมนู "15. ประชาสัมพันธ์" หัวข้อ "เว็บไซต์เก่า" หรือ สามารถเข้าได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ร่วมต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ดร.นาที รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายฉลอง เทอดวีรพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดพัทลุง ณ โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี

ดูรูปทั้งหมดได้ที่นี่

หรือ

ดูรูปทั้งหมดจากเว็บไซต์ สพฐ.