สพม. 12 เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเป็น 075-344123 ชั่วคราว
เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายใน

 
เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่

หากต้องการเข้าหน้าเว็บไซต์เก่าเพื่อหาข้อมูลก่อนหน้า

สามารถเข้าได้ที่เมนู "15. ประชาสัมพันธ์" หัวข้อ "เว็บไซต์เก่า" หรือ สามารถเข้าได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 พร้อมด้วยนางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวพรทิพย์ เกิดสม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษา ตรวจเยี่ยมกรณีไฟไหม้บ้านนักเรียน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ของนางสาวศิริพร ฮ่องกิ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 และเด็กหญิงเนรัญชลา ฮ่องกิ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 นักเรียนโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ณ บ้านเลขที่ 109/2 หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้บิดาเสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหายทั้งหลัง และได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียน

 

 ดูรูปทั้งหมดได้ที่นี่

หรือ

ดูรูปทั้งหมดจากเว็บไซต์ สพฐ.