สพม. 12 เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเป็น 075-344123 ชั่วคราว
เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายใน

 
เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่

หากต้องการเข้าหน้าเว็บไซต์เก่าเพื่อหาข้อมูลก่อนหน้า

สามารถเข้าได้ที่เมนู "15. ประชาสัมพันธ์" หัวข้อ "เว็บไซต์เก่า" หรือ สามารถเข้าได้ที่นี่

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ซึ่งเครือข่ายทางวิชาการโครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เป็นเครือข่ายระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กับโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โรงเรียนปากพนัง และโรงเรียนโยธินบำรุง

ดูรูปทั้งหมดที่นี่