สพม. 12 เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเป็น 075-344123 ชั่วคราว
เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายใน

 
เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่

หากต้องการเข้าหน้าเว็บไซต์เก่าเพื่อหาข้อมูลก่อนหน้า

สามารถเข้าได้ที่เมนู "15. ประชาสัมพันธ์" หัวข้อ "เว็บไซต์เก่า" หรือ สามารถเข้าได้ที่นี่

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ขอบคุณรูปจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ดูรูปทั้งหมดที่นี่