การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 4 หลักสูตร ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
         แจ้งให้ศึกษานิเทศก์สมัครเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและตามเกณฑ์และเงื่อนไข ได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.esdc.go.th โดยตรวจสอบวันลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์
 
หลักสูตร       สมัครอบรม (ใช้เลข 13 หลัก ชื่อและรหัสผ่าน)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2016 เวลา 08:05 น.)