Login Formmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5
mod_vvisit_counterYesterday16
mod_vvisit_counterThis week5
mod_vvisit_counterLast week159
mod_vvisit_counterThis month471
mod_vvisit_counterLast month497
mod_vvisit_counterAll67561

Online : 3
Your IP: 3.238.190.82
,
Today: พ.ย. 28, 2020
sts-logo-onet-sea12

กำหนดจัดประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET

กำหนดจัดประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สนามสอบจังหวัดนครศรีธรรมราข 34 สนามสอบ  และสอบสนามจังหวัดพัทลุง 13 สนามสอบ 
               จึงขอให้โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ส่งบุคลากรเข้ำร่วมประชุมดังนี้ ประธานสนามสอบ จำนวน ๑ คน, กรรมการกลาง จำนวน ๑ คน และ ผู้ประสานงานสนามสอบ จำนวน ๑ คน รวมสนามสอบละ ๓ คน  ตามรายละเอียดในหนังสือราชการ
หนังสือนำ     นครศรีฯ      พัทลุง
                       >> รายงานสถิติผู้เข้าสอบ O-Net 2562<< hot001

เอกสารการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ   รายละเอียดการจัดสอบnew2
- เอกสารการเงิน    รายละเอียด              

- แผนผัง      การจัดวางข้อสอบ        
การรับข้อสอบ     การส่งกระดาษคำตอบ   
- แผนผังการจราจร  
แผนผังการจราจรรับข้อสอบ       แผนผังการจราจรส่งกระดาษ 
- แบบฟอร็มการจัดสอบ       ตารางสอบ ม.3

ช่วงเวลาการรับข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 มกราคม 2563

ข่วงเวลา หน่วยงาน /โรงเรียน
 08.30-10.30 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 1 และ 3
10.30-12.00 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 2 และ 4
13.00-15.00 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 1 และ 2  พัทลุง
 จำนวนข้อสอบ ตารางเวลารับข้อสอบ       ของแต่ละสนามสอบ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 เว็บไซต์ สทศ
- การจัดสอบ >> เข้าสู่ระบบการจัดสอบ <<
- แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ
- ตารางสอบ และขั้นตอนการปฏิบัติ
 
 
เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูผู้เทศมืออาชีพประจำโรงเรียน ณ ห้องประชุม โรงแรมชฎา แอท นคร จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม
เกียรติบัตรคณะกรรมการ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019 เวลา 10:52 น.)

 
 เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมปฎิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณ  ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562    เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม         เกียรติบัตรคณะกรรมการ  
 
               การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
      "๒๕๖๒ ปีทองแห่งการนิเทศภายใน ห้องเรียนเป็นบานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน" เพื่อความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเีรียน ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การอ่านออก เขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Lenrning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV/DLIT การยกระดับผลสัมฤทธิ์ และการประกันคุณภาพการศึกษา
                             รายละเอียด PPT

 
 

เครื่องมือวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA”  ปีการศึกษา 2561

ตามที่่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" ส่งเสริมกิจกรรมการคัดลายมือของนักเรียน รวมทั้งการเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่่น การเขียนสรุปใจความสำคัญ การเขียนเรียงความ การฝึกการเขียนอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการเขียนที่่ดีขึ้น เร่งพัฒนาและส่่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   download เครื่องมือและเอกสารประกอบ 

 มัธยมศึกษาปีที่ 1       มัธยมศึกษาปีที่ 2       มัธยมศึกษาปีที่ 3

 
แนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน
help
ดาวน์โหลด:แนวทางการการช่วยเหลือนักเรียน.pdf

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2018 เวลา 01:26 น.)

 
7.ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ