เผยแพร่ผลงานวิชาการ
6. โครงการตามนโยบาย/จุดเน้น

banner covid1

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เกียรติบัตรอบรม Active Learning ศน.จิรพล ลิวา 41
2 เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ สู่การพานวัตกรรม ศน.จิรพล ลิวา 330
3 เกียรติบัตร ผลการประกวดวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ศน.จิรพล ลิวา 42
4 เกียรติบัตรอบรมการใช้งานระบบคลังสื่อดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ศน.จิรพล ลิวา 326
5 เกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานกสากล ศน.จิรพล ลิวา 363
6 เกียรติบัตรอบรมพัฒนากระบวนการวิจัย (8-9 มิถุนายน 2566) ศน.จิรพล ลิวา 143
7 อบรม Active Learning 22 กย. 65 ศน.จิรพล ลิวา 1306
8 เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการน้อมนำศาสตร์ ๒ พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ ๗-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สุกัญญา ยอดเวียน 2569
9 เกียรติบัตรโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสู่การพานวัตกรรม Admin 1194
 
12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
14. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง