mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday17
mod_vvisit_counterYesterday31
mod_vvisit_counterThis week127
mod_vvisit_counterLast week210
mod_vvisit_counterThis month48
mod_vvisit_counterLast month954
mod_vvisit_counterAll78748

Online : 2
Your IP: 54.144.55.253
,
Today: ธ.ค. 02, 2021

banner covid1

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช้รูปแบบ “PDCAI Model”

การพัฒนารูปแบบการบูรณาการด้านการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2021 เวลา 11:37 น.)

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมสรุปผลการดำเนินการวิจัย เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบูรณาการด้านการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ : โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช๕ บท ตามแผนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเสนอผลการวิจัยตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

  

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการวิจัยผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 21 กันยายน 2564

212

213 211

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2021 เวลา 15:35 น.)

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มเป้าหมาย) จำนวน ๓๖ เขต นำร่อง ดำเนินการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายบูรณาการการศึกษา เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียนคุณภาพ : โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

  

บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 20 กันยายน 2564

203

202

201

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2021 เวลา 15:37 น.)

 

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสู่การพานวัตกรรม

 

เกียรติบัตรสำหรับวิทยากร

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ 25 สิงหาคม 2564

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน วันที่ 27 กันยายน 2564

เกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับรางวัลการประกวด Best Practice

เกียรติบัตรสำหรับคณะทำงาน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 28 กันยายน 2021 เวลา 16:16 น.)

 

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form

ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

บรรยากาศขณะอบรม

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2021 เวลา 09:47 น.)

 

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้เปิดรับลงทะเบียนร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูเพื่อสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 และรุ่นที่ 2 จัดในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 

 

บัดนี้มีผู้ลงทะเบียนครบทั้ง 2 รุ่นแล้ว จึงขอแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการและผู้สนใจเข้าร่วมเพื่อรับเกียรติบัตร ดังนี้

1. ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สนใจเตรียมตัวอย่างแบบทดสอบที่เป็นไฟล์ Word จำนวน 1 ไฟล์ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 2) แบบทดสอบที่มีรูปภาพ/สูตรในโจทย์ 3) แบบทดสอบที่มีตัวเลือกเป็นรูปภาพ/สูตร อย่างน้อยชนิดละ 2 ข้อ 

2. ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อ

        **หมายเหตุ**  ท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมและรับเกียรติบัตรได้

3. ขอแก้ไขลิงก์วีดีโอคอลสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามรายชื่อ

          รุ่นที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2564

              รุ่นที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 

 

      **หมายเหตุ**  ท่านที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบลิงก์เพื่อเข้าร่วมอบรมได้ในวันที่อบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ศน.ขวัญจิรา รัตนพงษ์  082-2986635

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2021 เวลา 10:41 น.)

 
7.ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
11.ก.ต.ป.น.
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ