เกียรติบัตร
การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ Active-learning และอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ 1S 2C ระหว่างวันที่ 11 12 กันยายน 2560 ณ.โรงแรมทวินโลตัส นครศรีฯ
Active Learning       1S2C      รายชื่อ