แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR
sar
ดาวน์โหลด :แนวทางการเขียนรายงาน SAR.pdf
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
book2-1
ดาวน์โหลด :คู่มือการประเมินคุณภาพ.pdf

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 12:14 น.)