banner covid1

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสู่การพานวัตกรรม

 

เกียรติบัตรสำหรับวิทยากร

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ 25 สิงหาคม 2564

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน วันที่ 27 กันยายน 2564

เกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับรางวัลการประกวด Best Practice

เกียรติบัตรสำหรับคณะทำงาน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 28 กันยายน 2021 เวลา 16:16 น.)

 
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ