เผยแพร่ผลงานวิชาการ

banner covid1

clock.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา น.ส.ขวัญจิรา รัตนพงษ์ 4661
2 โรงเรียนที่รับการประเมินรอบ 3 นครศรี - พัทลุง น.ส.ขวัญจิรา รัตนพงษ์ 6579
3 การนำเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Administrator 4643
4 กลยุทธ์ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 8132
5 เป้าประสงค์ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 7005
6 ภารกิจ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 6728
7 บุคลากร น.ส.ชฎาภรณ์ ฤกษ์ชะงาย 11363
8 พันธกิจ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 6618
9 วิสัยทัศน์ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 7666
 
12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13. คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ