เผยแพร่ผลงานวิชาการ

banner covid1

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตามโครงการน้อมนำศาสตร์ 2 พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 7-9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการอบรม

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2023 เวลา 15:59 น.)

 
12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13. คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ