เผยแพร่ผลงานวิชาการ

banner covid1

เกียรติบัตรการอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันที่ 22 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 
12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13. คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ