เผยแพร่ผลงานวิชาการ
6. โครงการตามนโยบาย/จุดเน้น

banner covid1

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ดาวน์โหลดตัวชี้วัดปลายทางและตัวชี้วัดระหว่างทาง ศน.จิรพล ลิวา 396
2 คู่มือขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ศน.จิรพล ลิวา 1410
3 รายงานสถิติการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564-สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศน.จิรพล ลิวา 1272
4 รายงานสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2563-สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศน.จิรพล ลิวา 1502
5 รายงาน Thailand Ed-DQAF กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของไทย ศน.จิรพล ลิวา 1361
6 รายงานปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย พ.ศ.2564-สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ศน.จิรพล ลิวา 1357
7 หนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลก ศน.จิรพล ลิวา 1317
12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
14. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง