หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ที่อยู่ เลขที่ 12/13 หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-345050 ต่อ 110
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 063-0810924
โทรสาร 075-343575
เว็บไซต์ http://www.sea12.go.th/audit/