2. ระบบสารสนเทศ
3. การศึกษาทางไกล DLIT
5. ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1386
mod_vvisit_counterYesterday1620
mod_vvisit_counterThis week8261
mod_vvisit_counterLast week8000
mod_vvisit_counterThis month32049
mod_vvisit_counterLast month87869
mod_vvisit_counterAll4109346

online: 93
Your IP 34.239.151.124
Today: 22 มิ.ย., 2024

sarcover1 150

icongรายงานการประเมินตนเอง การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :

"ผลการดำเนินงานพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา" เป็นเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ปี 2556 จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในช่วงระยะเวลา 1 ปี (มกราคม 2556 – มีนาคม 2557) ของการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นการภายใน ตามนโยบาย สพฐ. รวมทั้งเป็นผลที่เกิดจากการวางแผน ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน และดำเนินงานพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเป็นกลุ่มทดลองนำร่อง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีนาคม 2557

ปกหน้า - ปกหลัง
คำนำ
สารบัญ
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป
ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ ICT
ตอนที่ 3,4,5 กระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ, ผลของการจัดตั้งศูนย์ฯ, ข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก :
หน้า 1 - 10 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 11 - 22 การบำรุงรักษาระบบ
หน้า 23 - 28 ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการ
หน้า 29 - 38 ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการ
หน้า 39 - 42 ระบบ ICT เพื่อการเรียนการสอน
หน้า 43 - 49 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
ประกาศ สพม.12 จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีฯ 
หนังสือ สพฐ., กพร. ให้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีฯ (เป็นการภายใน)

 

icongรายงานการประเมินตนเอง การจัดตั้งกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (นำร่อง) :

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราชและพัทลุง) ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน "โครงการทดลองนำร่องจัดตั้งกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" (จำนวน 7 เขตพื้นที่การศึกษา) โดยมีหน้าที่หลักในการดำเนินงานด้านการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ และสนับสนุนการเรียนการสอน

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ตามกรอบภารกิจที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด รวมทั้งภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   ทั้งนี้  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณาวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ธันวาคม 2554

รายงานการประเมินตนเอง

* คลิกเพื่อดาวน์โหลด *

 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
มิถุนายน 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
17. จัดซื้อจัดจ้างระบบอินเตอร์เน็ต
18. แหล่งความรู้ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สื่อสร้างสรรค์จาก ร.ร.ในสังกัด
ictsea12