สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
เลขที่ 12/13 หมู่ 2 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075345050 ต่อ 104
แฟกซ์ 075343575