เผยแพร่ผลงานวิชาการ

banner covid1

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วิจัย ก.ต.ป.น. กลุ่มนิเทศติดตามฯ 2654
2 บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน กรณีปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 6 - 20 มกราคม 2564 น.ส.ชฎาภรณ์ ฤกษ์ชะงาย 1697
3 การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ Video Conference น.ส.ชฎาภรณ์ ฤกษ์ชะงาย 1852
4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ Admin 66053
5 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช Admin 1887
6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มนิเทศติดตามฯ 23258
7 ประชุมทางไกล "โรงเรียนคุณธรรม สพฐ." กลุ่มนิเทศติดตามฯ 2067
8 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 2968
9 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” กลุ่มนิเทศติดตามฯ 29635
10 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมาย กลุ่มนิเทศติดตามฯ 2712
11 การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Active_learning ,1S2C งานสื่อและเทคโนฯ 2974
12 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูภาษาอังกฤษ งานสื่อและเทคโนฯ 2111
13 การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559 งานสื่อและเทคโนฯ 2793
14 สรุปผลการดำเนินงานการทดสอบ O-net และโคงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ งานสื่อและเทคโนฯ 1995
15 กิจกรรมงานวันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ 19 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ งานสื่อและเทคโนฯ 2412
16 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม งานสื่อและเทคโนฯ 1988
17 บันทึกภาพกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" งานสื่อและเทคโนฯ 2120
18 นิเทศติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net งานสื่อและเทคโนฯ 2455
19 นิเทศติดตาม การจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" งานสื่อและเทคโนฯ 2767
20 การนิเทศติดตามการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานสื่อและเทคโนฯ 2094
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13. คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ