ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(จังหวัดนครศรีธรรมราช)

อ่านรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2019 เวลา 10:33 น.)