ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
งานวิทยฐานะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
2 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
3 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือก
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลกลุ่มนโยบายและแผน
5 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล
7 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
8 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่ม)
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน
10 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
11 ทุน สควค.2565
12 การย้ายข้าราชการครูปี2565
13 ข้อมูลอัตรากำลัง สพม.นศ
14 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา2564
15 นักเรียนทุนสควค64