ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
งานวิทยฐานะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 1 ตุลาคม 2565
2 ประชุมจัดทำแผนอัตรากำลังและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ
3 ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครพนักงานราชการฯ
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
5 ปฐมนิเทศข้าราชการ
6 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
7 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
8 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือก
9 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลกลุ่มนโยบายและแผน
10 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล
12 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
13 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่ม)
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน
15 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา