ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล
2 ประกาศดีเด่น ดีมาก และอัตราร้อยละ 1 ตุลาคม 2566
3 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 2/2566
4 รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล(ว13)
5 รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล(ว12)
6 ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2566
7 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 1 ตุลาคม 2565
8 ประชุมจัดทำแผนอัตรากำลังและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ
9 ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครพนักงานราชการฯ
10 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
11 ปฐมนิเทศข้าราชการ
12 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
13 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
14 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือก
15 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลกลุ่มนโยบายและแผน