ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 2/2566

เรื่อง  การประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

และการประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

---- รายละเอียด ----