ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
งานวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ว8/2549 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ว5/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
ว24/2559   หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.
ว24/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ว8/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว7/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ