ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

อ่านรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2019 เวลา 16:00 น.)