ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น และดีมาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น และดีมาก 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

รายละเอียด

**********************************************************