ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
งานวิทยฐานะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2022 เวลา 15:45 น.)