ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ด้วยสพม.12ได้ดำเนินสรรหาลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต12

เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสาขาขาดแคลน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฏาคม 2018 เวลา 14:57 น.)