ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)ชุดที่ 6และชุดที่7

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกศ ณ วันที่ 15 มิถันาย 2561

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ชุดที่6และชุดที่7 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา และกำหนดประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นั้น บัดนี้ สพม.12 ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน (สควค.) ชุด6และชุดที่7

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2019 เวลา 15:10 น.)