ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
งานวิทยฐานะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และค่าคะแนนตามองค์ประกอบในการพิจารณาจัดบุคลากร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และค่าคะแนนตามองค์ประกอบในการพิจารณาจัดบุคลากร

ลงกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

 evaluation component page 1

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2019 เวลา 16:04 น.)